kindercoach, kindercoaching, hulp, ondersteuning, ADHD coach, Autisme coach, coach, begeleiding,  Tevreden kind, Almere

Werkwijze 


Elk kind is uniek en verdient het beste. 

Na een telefonisch kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek bij je thuis zodat je kind in zijn eigen omgeving is. Ik hoor tijdens dit gesprek graag wat jullie verbeterd willen zien, maar ook hoor ik graag van het kind zélf wat hij/zij ervaart. Dit samen geeft mij het juiste inzicht en kunnen we werken aan een oplossing. In dit gesprek kijken we ook of er een klik is tussen ons, Een klik tussen de coach en jouw kind is zeer belangrijk voor het beste resultaat! 

Als het intakegesprek is geweest en ik weet hoe ik jullie kan helpen beginnen we met de coaching. Zoals eerder beschreven is elk kind uniek en verdient elk kind het beste! De coaching is dus altijd passend bij jouw kind.
Ik heb gekozen voor een benadering als coach en werk oplossingsgericht.
Dit betekent dat ik het anders aanpak dan het intensief bespreken van het probleem. Kinderen hebben een minder sterk besef van verleden - heden - toekomst dan wij volwassenen. Om voor jouw kind de motivatie hoog te houden moet er voor hem of haar snel verandering merkbaar zijn. We gaan op zoek naar oplossingen die je kind snel kan inzetten. Vind je kind het prettiger om tijdens een activiteit te praten passen wij ons daar op aan. Hierdoor is het coachen laagdrempelig en nog leuk ook! 
Soms is één sessie al genoeg om weer lekker in je vel te zitten. Soms zijn er wat meer gesprekken nodig. Uiteraard sta ik in nauw contact met jullie als ouder of verzorger en wordt er tussentijds geëvalueerd.

De coaching wordt afgerond als zichtbaar is dat het kind weer het gevoel heeft controle te hebben over zijn gevoel en leven. Je kind krijgt een leuk aandenken als geheugensteuntje en er volgt een evaluatiegesprek met jullie waar het kind ook bij is en zijn/haar ervaringen mag delen. 
Na enkele maanden is het mogelijk, indien nodig, om gebruik te maken van een nazorgtraject.

Mocht ik, na het kennismakingsgesprek of intakegesprek vermoeden dat ander soort zorg mij beter lijkt voor het kind dan zal ik dit altijd eerlijk aan je doorgeven met opgave van reden.
 
Mocht je na het lezen van deze site nog vragen hebben, bel mij gerust. Als je mij niet te pakken krijgt, spreek de voicemail in en ik bel je zo spoedig mogelijk terug. 

kindercoach, kindercoaching, hulp, ondersteuning, ADHD coach, Autisme coach, coach, begeleiding,  Tevreden kind, Almere
kindercoach, kindercoaching, hulp, ondersteuning, ADHD coach, Autisme coach, coach, begeleiding,  Tevreden kind, Almere